WYSIWYG Web Builder
De auteur is in gedachten teruggegaan naar de tijd van Jezus van Nazareth om zo een beter zicht te krijgen op de oorsprong van het christendom en de ontwikkelingen die in de eerste tijd hebben plaats gevonden. Tijdens het onderzoek heeft hij noodgedwongen afstand moeten nemen van overtuigingen en zekerheden die hem in zijn jeugd waren bijgebracht. Dit proces van afstandnemen is niet zonder moeite en pijn tot stand gekomen. Hij is tot de overtuiging gekomen, dat bij het ontstaan van godsdiensten, en de inhoud ervan, de menszelf een wezenlijke rol heeft gespeeld. Dit verklaart mede de vele vertakkingen en afsplitsingen die in de loop der eeuwen het christendom hebben geteisterd. In iedere denominatie blijft men overtuigd van het eigen gelijk en van de zekerheid als enige het ware christelijke geloof te belijden.
Het was een aparte ervaring in de teksten van de evangelisten een glimp van de echte Jezus van Nazareth te ontdekken. Hierbij kon hij gebruik maken van de resultaten van het onderzoek naar de historische Jezus door vele wetenschappers gedurende de laatste vijftig jaar. Van zeer grote betekenis in dit onderzoek waren het 'Verborgen evangelie' en het 'Evangelie van Thomas'.
De schrijver heeft daarnaast speciaal aandacht besteed aan het evangelie van Marcus omdat dit evangelie in meerdere opzichten een eigen gedachtengang vertoont, in afwijking van wat men vindt bij de evangelisten MatteŁs en Lucas.

 
Tv-foto van een deelnemer  tijdens de slotviering van de wereld jongerendagen 2011 in Madrid

1. 'Laat de echte Jezus opstaan'; verslag van een persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van het christendom. Dit boek bevat een verslag van de persoonlijke zoektocht van de auteur naar de oorsprong van het christendom. De schrijver is teruggegaan naar de tijd van Jezus om van daaruit zicht te krijgen op de omstandigheden en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen die het christendom geleidelijk zijn huidige gestalte hebben gegeven. Een korte inhoudbeschrijving vindt u op pg1 en het boek zelf via: boek1.
boek1-1

2. 'Wie is toch die Jezus?' verslag van een persoonlijke zoektocht naar de historische Jezus van Nazareth. De zoektocht naar het begin van het christendom kan niet succesvol zijn zonder een serieuze zoektocht naar de historische Jezus, die zeker in deze tijd voor vele gelovigen het voorbeeld is dat zij in hun leven proberen na te volgen. Een korte beschrijving vindt u op pg2 en het boek zelf via: boek2.

3. 'Het evangelie van Marcus, een studie'. Het oudste evangelie, op naam van Marcus, wijkt in meerdere opzichten af van de evangeliŽn van MatteŁs en Lucas. Het is een intrigerend evangelie van een eigenzinnige schrijver die zijn eigen inzichten volgt en zijn gemeente hierin voorgaat. U vindt een korte beschrijving op pg7  en een link naar het boek 'het evangelie van Marcus'.

4. In een artikel besteedt de schrijver aandacht aan de aan- en afwezigheid van God in de wereld. Hij belicht dit vanuit de evolutietheorie die de start van het mensdom niet meer laat plaats vinden in het hof van Eden. U vindt een korte beschrijving van dit artikel op pg3  en het artikel zelf via art1

5. In het jaar 2008 is door de schrijver een soort dagboek bijgehouden waarin hij min of meer de loop van het kerkelijk jaar in de katholieke eredienst volgt. Dit dagboek is op het web geplaatst onder de naam Ik heb even tijd.

6. Een verslag van mijn persoonlijke betrokkenheid bij wat er in de laatste vijftig jaar gebeurd is in de rooms-katholieke kerk, is tot stand gekomen in 2010. Een korte inhoudbeschrijving vindt u op pg5  en een link naar het boek.'Terugblik en Vooruitzicht'

7. Mijn gewijzigde kijk op het ontstaan van het christendom en de gevolgen voor mijn persoonlijke beleving van het geloof kunt u vinden in een nieuw boek. De tekst van mijn eerste boek 'Laat de echte Jezus opstaan' is het uitgangspunt en werd daarna uitgebreid met de nodige aanvullingen en tegelijk werden verbeteringen in de tekst aangebracht. Dit boek is verschenen in het voorjaar van 2011 onder de naam: Het is een lange weg geweest.
Een kort beschrijving vindt u op  pg6

8. In het voorjaar van 2012 werd mijn onderzoek naar het ontstaan van het christendom vervolgd met de publcatie van de studie
balanceren-tussen-geloof-en-ongeloof.  Dit boek is de basis voor het engelstalige boek: The first years of Christianity. dat in 2017 verscheen.

9. In het najaar van 2012 voltooide ik mijn onderzoek van het tweedelig werk van de evangelist Lukas: evangelie en handelingen. U kunt een korte beschrijving lezen op pg 8 en het artikel via Lukas-Evangelie-en-Handelingen 

10. A short summary in english of my investigations during more than 25 years can be downloaded under the name: The first years of Christianity
On pg9 you find an introduction.
Website van J.J.A.Beenakker, waarin zich bevinden een aantal boeken en artikelen waarin het christendom en de  mens Jezus van Nazareth centraal staan. De auteur heeft gedurende meer dan een kwart eeuw het ontstaan van het christendom bestudeerd en de resultaten van zijn bevindingen vastgelegd in publicaties die op het internet verschenen zijn. Hij blijft zich verbazen over het gedrag en de overtuigingen van hen die het christendom in al zijn verschillende richtingen vertegenwoordigen.


U Vindt Hieronder Een Overzicht Van De Beschikbare Literatuur: